Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Goods to Give verbindt bedrijfswereld met armoede-organisaties

www.goodstogive.org - 6 januari

De VZW Goods to Give zamelt nieuwe non-foodproducten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan minderbedeelden via een netwerk van sociale organisaties die strijden tegen armoede in België. Op die manier dragen we bij aan de dagelijkse ondersteuning van duizenden minderbedeelden.

Goede Doelen:
Naar aanleiding van de stijgende armoede en sociale uitsluiting in België, wil Goods to Give tegemoetkomen aan de basisbenodigdheden van elke mens. Dat doet de organisatie door bij bedrijven een reflex van solidair schenken te creëren en door de levenscyclus van bepaalde producten te herbekijken. De solidaire webshop van Goods to Give bouwt zo een brug van vertrouwen tussen bedrijven en armoede-organisaties. Via de website kan je je organisatie registreren om de webshop te gebruiken.

Cookie policy