Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: jongeren sensibiliseren voor wetenschap en technologie

innoviris.brussels - 3 mei
De projectoproep heeft als doel microprojecten, die Brusselaars warm maken voor wetenschap en technologie en voor een boeiende carrière in deze domeinen, financieel te ondersteunen. Het thema van dit jaar: wetenschap en klimaat.

Goede Doelen:
Innoviris Brussels lanceert een projectoproep rond het thema ‘wetenschap en klimaat’. Meer bepaald is de oproep gericht naar microprojecten die Brusselaars warm maken voor wetenschap en technologie, en voor een boeiende carrière in deze domeinen. Bovendien moet het om een gratis project gaan dat toegankelijk is voor alle Brusselaars. Voor een project met één begunstigde bedraagt de steun maximaal 10.000 euro. In geval van meerdere begunstigden wordt dat opgetrokken naar 12.000 euro per begunstigde. Je kan je kandidatuur nog indienen tot 3 juni 2021.

Cookie policy