Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Vacature: Partnership Officer VIA Don Bosco

www.viadonbosco.org - 3 maart
VIA Don Bosco ondersteunt organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarmen, en hun begeleiding naar waardig werk en een beter leven. Via ontwikkelingseducatie slaan we een brug tussen België en ons netwerk van partners in het Zuiden. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot actieve wereldburgers.

Goede Doelen:
VIA Don Bosco ondersteunt onderwijs- en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika. De ontwikkeling van sociale en professionele vaardigheden biedt leerlingen in die streken de kans om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt, als actieve wereldburgers in het leven te staan en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun land. Om die projecten te helpen uitbouwen is de organisatie op zoek naar een Partnership Officer. Voor deze job kan je nog solliciteren tot 19 maart 2021.

Cookie policy