Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Projectoproep: Kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

preprod.kbs-frb.be - 2 december

Steun aan kinderopvanginitiatieven die beogen om kansarme gezinnen te bereiken en als doel hebben een regelmatige opvang te kunnen aanbieden aan hun kleine kinderen.

Goede Doelen:
Het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes lanceert deze projectoproep om bestaande initiatieven rond kinderopvang te ondersteunen. Daarbij gaat het zowel om het versterken van acties, als het opzetten van nieuwe acties. In beide gevallen moet het doel zijn om kansarme gezinnen uit te nodigen hun kinderen aan de organisatie toe te vertrouwen, en om de voorwaarden te scheppen die de gezinnen toelaten de opvangvoorzieningen te gebruiken. Je kan je dossier nog indienen tot 27 december 2021. Per project wordt financiële ondersteuning tot 50.000 euro voorzien.

Cookie policy