Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Bertrand (Fonds Flore Bertrand)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor mensen in nood die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld voor personen die palliatief verzorgd worden, of voor mensen met een meervoudige…

Maatschappelijk Engagement

Betlehem (Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die worden beheerd door christelijke organisaties.

Huisvesting

Bibliotheken Zonder Grenzen België (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken Zonder Grenzen, die als doel hebben de zelfredzaamheid en de daadkracht te versterken van kwetsbare personen in België,…

Armoedebestrijding

Bienfaisance de Bruxelles (Fonds de Bienfaisance de Bruxelles)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

Armoedebestrijding
Wetenschappelijk onderzoek

Bij Ons Thuis (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van vzw 'Bij Ons Thuis' die betrokken is bij de opvang en begeleiding van nieuwkomers in de streek van Aarschot.

Migratie/integratie

Bijs (Fonds Vrienden Van Bijs)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met een beperking.

Personen met een handicap

Blaise-Chenet (Fonds Blaise-Chenet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven die de levenskwaliteit van blinden in de regio Luik verbeteren, met name de projecten van de vzw La Lumière in Luik.

Personen met een handicap

Blenders (Fonds Vrienden van Blenders)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die, met een laagdrempelige vorming in lokale computerruimten, mensen helpen hun eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg.

Armoedebestrijding

Blijdorp (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Bevriende filantropen wensen kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking van vzw Blijdorp te ondersteunen door te investeren in projecten in België en Roemenië.

Personen met een handicap

Blue Orange Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kwetsbare kinderen en volwassenen, die via ludieke, educatieve spelletjes bijdragen tot hun opleiding en sociale banden aanhalen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Boes (Fonds Tinne Boes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor studies hoger onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel

Jongeren
Onderwijs/Talentontwikkeling

Bogaletch Gebre (Bogaletch Gebre Fund for Girls Education in Ethiopia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt KMG-Ethiopia bij het uitbreiden van haar succesvolle aanpak van sociale verandering in nieuwe streken in Ethiopië en bij het oprichten van een eerste Girls…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Bogaletch Gebre Fund for Girls Education in Ethiopia

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt KMG-Ethiopia bij het uitbreiden van haar succesvolle aanpak van sociale verandering in nieuwe streken in Ethiopië en bij het oprichten van een eerste Girls…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Boghossianstichting (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de Boghossianstichting, die als doel heeft humanistische waarden te verspreiden via uitstraling, toenadering en een beter wederzijds begrip tussen Oost en…

Cultuur/patrimonium

Boin (Fonds Victor Boin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten ingediend door vzw Sportimonium uit Hofstade en nationale trofee Victor Boin voor de beste gehandicapte sporter van het jaar in België.

Cultuur/patrimonium

Cookie policy