Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Breyne (Fonds Pierre Breyne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Mensen met een beperking omkaderen, hulp bieden in noodsituaties en bij armoede. Toekomstgericht onderzoek ondersteunen.

Personen met een handicap

Brigitte Derroitte (Fonds Brigitte Derroitte)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan ontwikkelingsprojecten ten gunste van de Senegalese en Malinese bevolking: individuele en collectieve hulp op het vlak van onderwijs, opleiding, huisvesting, jobcreatie, gezondheidszorg…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Brugge Foundation (Fonds Vrienden van Brugge Foundation)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die vrijkomend onroerend erfgoed in de Brugse binnenstad een herbestemming geven op een maatschappelijk verantwoorde manier.

Cultuur/patrimonium

Brussels Airport Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor sociale en duurzame projecten in België met een focus op initiatieven in de directe omgeving van het bedrijf.

Maatschappelijk Engagement

Büskens (Fonds Albert Büskens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling in Kisangani om de zelfredzaamheid van de mensen te versterken en de samenleving te verbeteren in…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

CEJI (Fonds Vrienden van CEJI)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen opleidingen rond diversiteit en projecten die de interculturele dialoog versterken, en die tegelijk strijden tegen antisemitisme en alle vormen van discriminatie.

Armoedebestrijding

Cabeaux-Jabobs (Fonds Cabeaux-Jacobs)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor de activiteiten van de Belgian American Educational Foundation (BAEF), die uitwisselingsbeurzen geeft aan studenten en onderzoekers van universiteiten in België en de VS.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Calypsor (Fonds Calypsor)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Privéverzamelaars helpen hun kunstwerken te tonen in een museum of op een publieke plaats. Onderzoek promoten naar hun kunstwerken of er publicaties over maken.

Cultuur/patrimonium

Candle in the Dark - Childvision Research Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar genmutaties die Leber Congenital Amorosis veroorzaken, een zeldzame genetische aandoening

Wetenschappelijk onderzoek

Capart (Fonds Jean Capart)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het historisch erfgoed ontsluiten van de Belgische egyptoloog Jean Capart, om de egyptologie in België in al haar historische en wetenschappelijke aspecten te stimuleren.

Cultuur/patrimonium

Capitaine (Fonds Paulette Capitaine)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven voor jongeren met leerproblemen enerzijds. Steun aan projecten rond kankerbestrijding anderzijds.

Maatschappelijk Engagement

Carcan (Fonds René Carcan)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds kent de Internationale Prijs voor Grafische Kunst René Carcan toe en ondersteunt initiatieven zoals publicaties, tentoonstellingen, uitzendingen, enz.

Cultuur/patrimonium

Cardiac Research Aalst (Fund Cardiac Research Aalst)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoeksprojecten met een groot hefboomeffect die worden voorgedragen door verantwoordelijken van het Cardiologisch Centrum van het O.L.V.-Ziekenhuis Aalst.

Wetenschappelijk onderzoek

Cargill (Cargill Charity Account)

Charity account

Filantropieorganisaties ondersteunen die streven naar duurzame economische ontwikkeling en naar positieve, meetbare veranderingen bij gemeenschappen waar Cargill actief is.

Maatschappelijk Engagement

Caring Entrepreneurship Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondernemersgeest stimuleren voor de start van een bedrijf rond gezondheidszorg, welzijn, en levensomstandigheden van patiënten en hun familie.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Cookie policy