Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Belgian Handflight (Fonds Belgian Handflight)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun club te verbeteren. Aanpassen van clubvliegtuigen met handbedieningen. Individuele beurzen voor kandidaat-piloten met een beperkte mobiliteit die…

Personen met een handicap

Belgian Heart Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor onderzoek in het domein van cardiovasculaire aandoeningen in Belgische instellingen.

Wetenschappelijk onderzoek

Belgian Motorcycle Fund - BMF

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.

Cultuur/patrimonium
Sport

Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (Fonds Vrienden van)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor de bescherming en de opvoeding van Colombiaanse kinderen en adolescenten in een precaire situatie

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Kinder- en jongerenrechten

Belgische stichting voor auto-moto patrimonium (Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit patrimonium bij…

Cultuur/patrimonium

Belgium Play4Peace (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen, in Brussel en Wallonië, projecten van vzw Play4Peace, die ijvert voor het wegnemen van sociaal-culturele barrières via sport voor iedereen, in het bijzonder…

Jongeren

Bemard Thys (Fonds Bernard Thys: Intergenerationele Projecten)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van intergenerationele, multiculturele projecten voor jongeren die het moeilijk hebben, in België en in landen in ontwikkeling.

Benedictus (Fonds Henri Benedictus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor ingenieurs en geneesheren waarmee een opleiding biomedische engineering kan worden gevolgd in de Verenigde Staten.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek

Berrefonds (Fonds Vrienden Van Berrefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren

Gezondheid (fysieke)

Bertrand (Fonds Flore Bertrand)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor mensen in nood die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld voor personen die palliatief verzorgd worden, of voor mensen met een meervoudige…

Maatschappelijk Engagement

Betlehem (Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die worden beheerd door christelijke organisaties.

Huisvesting

Bibliotheken Zonder Grenzen België (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken Zonder Grenzen, die als doel hebben de zelfredzaamheid en de daadkracht te versterken van kwetsbare personen in België,…

Armoedebestrijding

Bienfaisance de Bruxelles (Fonds de Bienfaisance de Bruxelles)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

Armoedebestrijding
Wetenschappelijk onderzoek

Bijs (Fonds Vrienden Van Bijs)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met een beperking.

Personen met een handicap

Blaise-Chenet (Fonds Blaise-Chenet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven die de levenskwaliteit van blinden in de regio Luik verbeteren, met name de projecten van de vzw La Lumière in Luik.

Personen met een handicap

Cookie policy