Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Belgian Handflight (Fonds Belgian Handflight)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun club te verbeteren. Aanpassen van clubvliegtuigen met handbedieningen. Individuele beurzen voor kandidaat-piloten met een handicap die een…

Personen met een handicap

Belgian Heart Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor onderzoek in het domein van cardiovasculaire aandoeningen in Belgische instellingen.

Wetenschappelijk onderzoek

Belgisch Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (Fonds Vrienden van)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor de bescherming en de opvoeding van Colombiaanse kinderen en adolescenten in een precaire situatie

Onderwijs/Talentontwikkeling
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Belgische stichting voor auto-moto patrimonium (Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit patrimonium bij…

Cultuur/patrimonium

Belgium Play4Peace (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen, in Brussel en Wallonië, projecten van vzw Play4Peace, die ijvert voor het wegnemen van sociaal-culturele barrières via sport voor iedereen, in het bijzonder…

Jongeren

Benedictus (Fonds Henri Benedictus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor ingenieurs en geneesheren waarmee een opleiding biomedische engineering kan worden gevolgd in de Verenigde Staten.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek

Berrefonds (Fonds Vrienden Van Berrefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren

Gezondheid (fysieke)

Bertrand (Fonds Flore Bertrand)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor mensen in nood die dagelijks ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld voor personen die palliatief verzorgd worden, of voor mensen met een meervoudige…

Maatschappelijk Engagement

Betlehem (Betlehem Fonds voor de sociale huisvesting)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kansarmen onderdak bieden, onder meer in gebouwen die eigendom zijn van of die worden beheerd door christelijke organisaties.

Huisvesting

Bibliotheken Zonder Grenzen België (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Bibliotheken Zonder Grenzen, die als doel hebben de zelfredzaamheid en de daadkracht te versterken van kwetsbare personen in België,…

Armoedebestrijding

Bienfaisance de Bruxelles (Fonds de Bienfaisance de Bruxelles)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt organisaties die zich in Brussel ontfermen over zieke mensen die een handicap hebben of sociaal kwetsbaar zijn.

Armoedebestrijding
Wetenschappelijk onderzoek

Bijs (Fonds Vrienden Van Bijs)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die een kleinschalige, collectieve woonvorm met verstrekking van de nodige zorg en dagbesteding helpen uit te bouwen voor jongeren met een beperking.

Personen met een handicap

Blenders (Fonds Vrienden van Blenders)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die, met een laagdrempelige vorming in lokale computerruimten, mensen helpen hun eerste stappen te zetten op de informatiesnelweg.

Armoedebestrijding

Blue Orange Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor kwetsbare kinderen en volwassenen, die via ludieke, educatieve spelletjes bijdragen tot hun opleiding en sociale banden aanhalen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Boes (Fonds Tinne Boes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Vormingsondersteuning van jongeren in moeilijke leefomstandigheden, specifiek voor studies hoger onderwijs of universiteit in Vlaanderen of Brussel

Jongeren
Onderwijs/Talentontwikkeling

Cookie policy