Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Bauwens (Fonds Christian Bauwens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Op vraag van musea verwerft het Fonds kleine objecten uit alle beschavingen en stijlperiodes. Die werken zullen in publieke verzamelingen in bewaring worden gegeven.

Cultuur/patrimonium

BeTech (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de organisatie BeTech, die een sterke en duurzame mentaliteit en een klimaat van ondernemerschap wil stimuleren in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

BeTech (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de organisatie BeTech, die een sterke en duurzame mentaliteit en een klimaat van ondernemerschap wil stimuleren in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Beaujean (Fonds Robert Beaujean)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds kent de Prijs Robert Beaujean toe aan een waardevolle publicatie op vlak van geschiedenis of archeologie.

Cultuur/patrimonium

Beauraing (Fonds Vrienden van het Kasteel van Beauraing)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Via projecten steunen filantropen de restauratie, de conservatie, het onderhoud, de renovatie en de inrichting van het Kasteel van Beauraing. Het Kasteel is een beschermd…

Cultuur/patrimonium

Beautiful After Breast Cancer (Fonds Vrienden Van Beautiful After Breast Cancer)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de begeleiding van patiënten en hun familie, sensibilisatiecampagnes en wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker. Daarbij wordt ook gefocust op borstreconstructie.

Gezondheid (fysieke)

Beeckman (Fonds Jeanne en Pierre Beeckman)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor initiatieven van organisaties die werken aan een betere inclusie van mensen met een visuele of auditieve beperking.

Personen met een handicap

Belgian Handflight (Fonds Belgian Handflight)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan vliegclubs om de toegankelijkheid van hun club te verbeteren. Aanpassen van clubvliegtuigen met handbedieningen. Individuele beurzen voor kandidaat-piloten met een beperkte mobiliteit die…

Personen met een handicap

Belgian Heart Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor onderzoek in het domein van cardiovasculaire aandoeningen in Belgische instellingen.

Wetenschappelijk onderzoek

Belgian Motorcycle Fund - BMF

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Aanmoedigen van een beredeneerde beoefening van motorsport voor iedereen en zorgen voor de promotie en instandhouding van dit erfgoed.

Cultuur/patrimonium
Sport

Belgische stichting voor auto-moto patrimonium (Fonds Belgische stichting voor auto-moto patrimonium)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit patrimonium bij…

Cultuur/patrimonium

Belgium Play4Peace (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen, in Brussel en Wallonië, projecten van vzw Play4Peace, die ijvert voor het wegnemen van sociaal-culturele barrières via sport voor iedereen, in het bijzonder…

Jongeren

Bemard Thys (Fonds Bernard Thys: Intergenerationele Projecten)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van intergenerationele, multiculturele projecten voor jongeren die het moeilijk hebben, in België en in landen in ontwikkeling.

Benedictus (Fonds Henri Benedictus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor ingenieurs en geneesheren waarmee een opleiding biomedische engineering kan worden gevolgd in de Verenigde Staten.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek

Berrefonds (Fonds Vrienden Van Berrefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten gericht op ouders die een kindje hebben verloren tijdens of na de zwangerschap, of tijdens de eerste levensjaren

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy