Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Wellbeing Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan sociale ondernemers en managers voor een cultuur die meer inzet op persoonlijke ontplooiing.

Maatschappelijk Engagement

Wenes (Fonds Guido Wenes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van muzikaal erfgoed, in het bijzonder van kerkorgels. Steun aan mensen met een visuele beperking, in de eerste plaats blinden.

Gezondheid (fysieke)

Wereld Missie Hulp (Fonds Vrienden Van Wereld Missie Hulp)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen ontwikkelingsprojecten om de leefomstandigheden van kansarme mensen op een duurzame manier te verbeteren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Wiels (Fonds Vrienden van Wiels)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die tijdelijke tentoonstellingen presenteren en opzetten voor nationale en internationale artiesten, zowel opkomende talenten als vaste waarden.

Cultuur/patrimonium

Wikimedia Belgium (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Wikimedia Belgium die de vrije toegang tot en het delen van alle kennis, vooral gericht op het regionale, federale…

Maatschappelijk Engagement

Wittock (Fonds Michel Wittock)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bescherming en ontsluiting van boeken en collectieobjecten, als waardevolle getuigen van boekkunst en boekbinderij. Toekomst garanderen van de verzameling en de wetenschappelijke activiteiten van de…

Cultuur/patrimonium

Xenophilia (Fonds Xenophilia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan jongeren uit landen van het Zuiden of uit Centraal- of Oost-Europa, zodat ze een universitaire opleiding kunnen volgen. Deze jongeren aanmoedigen om vervolgens…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Xenophilia (Fonds Xenophilia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor medische onderzoek via projecten voorgesteld door het Fonds Erasmus

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

YOT (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw YOT die de toegankelijkheid van religieus erfgoed bevorderen, zoals restauraties of projecten die onderzoeken hoe spirituele traditie en sociaal…

Cultuur/patrimonium

Yaguine en Fodé (Fonds Boodschap van Yaguine en Fodé)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kwaliteitsonderwijs voor kansarme kinderen en jeugd in Afrika

Yehudi Menuhin Foundation (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de International Yehudi Menuhin Foundation voor kwetsbare kinderen, om de rol van kunst in onze samenlevingen te benadrukken en Europese waarden…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Yori (Fonds Yori)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor individuele jongeren, voor scholen of voor innoverende vormings- en onderwijsinitiatieven, die jong talent in het Zuiden de kans te geven zich te ontplooien.

Youca (Fonds Vrienden van Youca)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor jongeren in het Zuiden met aandacht voor een rechtvaardige en duurzame mondiale samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Young Belgian Strings (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten van de vzw Young Belgian Strings, een strijkorkest met jonge talenten die afgestudeerd zijn of nog studeren aan Belgische Muziekconservatoria en -hogescholen,…

Cultuur/patrimonium

Younited Belgium (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen lokale initiatieven die via voetbal de situatie van mensen die ervaring hebben met dak- of thuisloosheid te veranderen in België.

Sport
Welzijn

Cookie policy