Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Van Wonterghem-De Brabandere (Fonds Van Wonterghem-De Brabandere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Prijs (12.500 €) voor een persoon of een vereniging die zich in groot Ieper verdienstelijk maakt op het vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg, burgerzin.

Maatschappelijk Engagement

Van de Voorde (Fonds Jeanne en Alice Van de Voorde)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor onderzoek in het domein van de pediatrie aan de ULB en/of de VUB

Wetenschappelijk onderzoek

Van den Bossche (Fonds Lionel Van den Bossche)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Lionel Van den Bossche ondersteunt innovatieve projecten van veelbelovende, startende ondernemers in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Van der Poorten - Vermeiren (Fonds Van der Poorten - Vermeiren)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten van organisaties die wereldwijd tussenkomen in humanitaire noodsituaties of tegen levensbedreigende ziekten (Azië, Afrika, Centraal/Zuid-Amerika).

Vanden Bulcke (Fonds Vanden Bulcke)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde…

Cultuur/patrimonium

Vandenhemel (Fonds Irène Vandenhemel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten die uitgaan van het Rode Kruis of andere vzw's in België.

Armoedebestrijding

Vandepitte (Fonds Nicole Vandepitte)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor kwetsbare kinderen en wezen zodat ze kunnen meegaan op de zee-, sneeuw- of natuurklassen van hun school.

Jongeren

Vanderborght (Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan revalidatiecentra in België die personen met een sensoriële beperking helpen om het maximum te halen uit hun veranderde fysieke of psychische functies.

Personen met een handicap

Vandermeir (Fonds Georges-Marie Vandermeir)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond huisvesting, opleiding, inclusie die de levensomstandigheden van kansarmen verbeteren.

Armoedebestrijding

Vanderschelden (Fonds Georgette Vanderschelden)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (gekend als 'Child Focus') om te voorkomen dat kwetsbare jongeren (van huis) weglopen.

Jongeren

Vandewynckele (Fonds Vandewynckele)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die jongvolwassenen afkomstig uit de jeugdzorg of uit opvanggezinnen helpen bij hun studies en hun maatschappelijke integratie, met bijzondere aandacht voor weeskinderen.

Armoedebestrijding

Vanhoecke (Fonds Yvonne Vanhoecke)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten die kinderen met een beperking begeleiden in de streek van Charleroi.

Personen met een handicap

Velge (Fonds Baron Jean Charles Velge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

ULB-leerstoel Geschiedenis Tweede Wereldoorlog; beurs om te studeren aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth; steun aan sociaal kwetsbare personen in België en in ontwikkelingslanden.

Maatschappelijk Engagement

Verbeeck (Fonds Lode Verbeeck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen, die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen.

Gezondheid (fysieke)

Vergnes (Fonds Bernard, Gonda et Emily Vergnes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die sociale, medische, psychologische of administratieve bijstand verlenen aan kansarme kinderen en kwetsbare gezinnen in België.

Armoedebestrijding

Cookie policy