Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Universitaire Stichting (Fonds Vrienden van de Universitaire Stichting)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek en toegang tot universitair onderwijs vergemakkelijken.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Université Hébraïque de Jérusalem (Fonds des Amis Belges de l’Université Hébraïque de Jérusalem)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen de bouw van een onderzoekslaboratorium voor neurodegeneratieve ziekten alsook het toekennen van beurzen

Wetenschappelijk onderzoek

Unizo (Fonds Unizo)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan projecten van derden rond noodhulp. Ook steun voor projecten die ondernemerschap en ondernemingszin stimuleren, en op die manier de samenleving versterken.

Urgence Identité Afrique (Fonds Urgence Identité Afrique)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een cultuur van systematische geboorteregistratie bevorderen, in Sub-Sahara Afrika, bij zowel ouders, lokale administraties als bij de Staat.

Duurzame ontwikkeling
Maatschappelijk Engagement

VICTORy FOR KIDS (Fonds Vrienden Van VICTORy FOR KIDS)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die kansarme kinderen tot 12 jaar mogelijkheden bieden om zich te ontplooien.

Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Mucopatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun zodat jonge mucoviscidosepatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin.

Gezondheid (fysieke)
Jongeren

VOSOG (VOSOG-Vakantiefonds voor Nierpatiëntjes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderen van 7 tot 18 jaar met nierinsufficiëntie kunnen in een aangepaste infrastructuur een zomervakantie meemaken en een najaarsweekend met hun ouders doorbrengen.

Gezondheid (fysieke)

VSDT (Fonds VSDT)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan innoverende projecten die strijden tegen kansarmoede van kinderen met de school als hefboom.

Jongeren

Van Damme (Fonds Van Damme)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

Van Gehuchten (Fonds Germaine Van Gehuchten)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in problemen helpen in regio Brussel.

Armoedebestrijding

Van Mierlo (Fonds Hugo Van Mierlo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

Jongeren

Van Mulders-Moonens (Fonds Van Mulders-Moonens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunen

Gezondheid (fysieke)

Van Quickenborne (Fonds Jeanne Van Quickenborne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Toekenning van een prijs aan een innovatief project dat, naast het geven van een materiële steun, vooral aandacht heeft voor de morele en spirituele verbetering…

Armoedebestrijding

Van Vyve (Fonds Marianne Van Vyve)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van jonge kunstschilders in België door een jaarlijkse prijs toe te kennen aan een student van deze afdeling van de Koninklijke Academie van Schone…

Cultuur/patrimonium

Van Waeyenberge (Fonds Michael Van Waeyenberge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Psychologische, sociale en financiële ondersteuning van jonge patiënten met bloedziekte in België door initiatieven te ondersteunen die blijk geven van creativiteit en innovatie.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy