Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

VSDT (Fonds VSDT)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële ondersteuning voor projecten die op een sociale, wetenschappelijke of cultureel innoverende manier armoede bestrijden.

Jongeren

Van Damme (Fonds Van Damme)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

Van Gehuchten (Fonds Germaine Van Gehuchten)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van initiatieven die vrouwen in problemen helpen in regio Brussel.

Armoedebestrijding

Van Mierlo (Fonds Hugo Van Mierlo)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten in de Vlaamse Gemeenschap steunen die oog hebben voor een goede vader-kindrelatie, vooral ook in kansarme gezinnen.

Jongeren

Van Mulders-Moonens (Fonds Van Mulders-Moonens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek rond gezondheidsbevordering en ziektepreventie ondersteunen

Gezondheid (fysieke)

Van Quickenborne (Fonds Jeanne Van Quickenborne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan materiële-hulpprojecten in België die bijzondere aandacht besteden aan intelligentie, moraal, esthetica.

Armoedebestrijding

Van Waeyenberge (Fonds Michael Van Waeyenberge)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Psychologische, sociale en financiële ondersteuning van jonge patiënten met bloedziekte in België door initiatieven te ondersteunen die blijk geven van creativiteit en innovatie.

Gezondheid (fysieke)

Van Wonterghem-De Brabandere (Fonds Van Wonterghem-De Brabandere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Prijs (12.500 €) voor een persoon of een vereniging die zich in groot Ieper verdienstelijk maakt op het vlak van solidariteit, leefmilieu, welzijnszorg, burgerzin.

Maatschappelijk Engagement

Van de Voorde (Fonds Jeanne en Alice Van de Voorde)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Medisch of medisch-sociaal onderzoek door de ULB en/of de VUB rond schoolgaande kinderen. Het gaat om onderzoek dat een rechtstreekse impact heeft op de gezondheid…

Wetenschappelijk onderzoek

Van den Bossche (Fonds Lionel Van den Bossche)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Lionel Van den Bossche ondersteunt innovatieve projecten van veelbelovende, startende ondernemers in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Vanden Bulcke (Fonds Vanden Bulcke)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De Hans Vredeman de Vriesprijs (6.000 €) bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een al dan niet geklasseerde…

Cultuur/patrimonium

Vandenhemel (Fonds Irène Vandenhemel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten die uitgaan van het Rode Kruis of andere vzw's in België.

Armoedebestrijding

Vandepitte (Fonds Nicole Vandepitte)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor kwetsbare kinderen en wezen zodat ze kunnen meegaan op de zee-, sneeuw- of natuurklassen van hun school.

Jongeren

Vanderborght (Fonds Vanderborght Feron Claude Seigne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan revalidatiecentra in België die de mindervalide mensen helpen om het maximum te halen uit hun veranderde fysieke of psychische functies.

Personen met een handicap

Vandermeir (Fonds Georges-Marie Vandermeir)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jaarlijkse steun aan de vzw Rénovassistance (Brussel) voor een van haar renovatieprojecten van woningen voor kansarmen. Daarnaast geeft het Fonds indien mogelijk ook financiële ondersteuning…

Armoedebestrijding

Cookie policy