Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Solidarcité (Fonds des Amis de Solidarcité)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en tot hun integratie in de maatschappij als verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers.

Maatschappelijk Engagement

Solmido (Fonds Solmido)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor verenigingen of personen die projecten van algemeen belang ontwikkelen rond sociale aspecten, gezondheid, opleiding of onderwijs in de regio van Charleroi.

Armoedebestrijding

Solvay Solidarity Fund

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Kaderleden en aandeelhouders van de Groep komen te hulp aan werknemers overal ter wereld die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis of een andere humanitaire…

Armoedebestrijding
Gezondheid (fysieke)

Sophia (Fonds Sophia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Medisch-wetenschappelijk onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen met prioriteit voor Multipele Systeem Atrofie en aanverwante ziekten gekenmerkt door parkinsonisme.

Wetenschappelijk onderzoek

Sophia (Fonds Sophia)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar Multipele Systeem Atrofie en aanverwante zeldzame neurodegeneratieve aandoeningen

Wetenschappelijk onderzoek

Speeckaert (Fonds Léon Speeckaert)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen aan universitaire studenten die hun studies en hun onderzoek willen verderzetten in het kader van een doctoraat of post-doctoraat op het vlak van natuurwetenschappen.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Wetenschappelijk onderzoek

Speth (Fonds Frédéric Speth)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Jaarlijkse steun voor het kindertehuisproject van vzw Solidariteit Antwerpen. Daarnaast geeft het Fonds elke twee à drie jaar financiële steun aan initiatieven in de provincie…

Jongeren

Sport2be (Fonds Vrienden van Sport2be by MW Fund)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die sport toegankelijk maken voor kansarme kinderen. In samenwerking met Belgische sporters.

Jongeren

Sport2be (Fonds des Amis de Sport2be by MW Fund)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die sport toegankelijk maken voor kansarme kinderen. In samenwerking met Belgische sporters.

Opleiding/tewerkstelling
Sport

Sprinkle (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten ivm voor- en naschoolse begeleiding van kinderen. Een opvangcentrum zorgt ervoor dat Aids-weeskinderen kunnen opgroeien binnen hun eigen cultuur.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

St.John's International School (Fonds Vrienden van St.John's International School)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen educatieprojecten voor jongeren, investeringsprojecten en projecten om de school beter te integreren in de lokale gemeenschap.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Staf Kiekens (Fonds Staf Kiekens)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het doel van het Fonds is de levenskwaliteit te verbeteren van mensen die zwaar door het leven zijn getroffen.

Gezondheid (geestelijke)

Stand Up For Europe (Fonds Vrienden van Stand Up For Europe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.

Andere

Stanley/Stella (Fonds Stanley/Stella)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Verbeteren van de textielproductieketen van de onderneming Stanley/Stella, ten bate van mens en planeet.

Duurzame ontwikkeling

Steldust (Fonds Steldust)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Solidariteit met personen in een onzekere situatie in België en in het buitenland.

Maatschappelijk Engagement

Cookie policy