Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Réadaptation Saint-Luc 71 (Fonds Réadaptation Saint-Luc 71)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds geeft financiële steun aan patiënten die voor revalidatie werden opgenomen in de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie van de 'Cliniques Universitaires Saint-Luc' van…

Gezondheid (fysieke)

Réseau Entreprendre Bruxelles (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van het Netwerk Ondernemen Brussel, een onderling hulpnetwerk voor ondernemers die duurzame werkgelegenheid willen creëren, door de begunstigden de kans te geven…

Onderwijs/Talentontwikkeling

SOS Jeunes (Fonds SOS Jeunes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het project SOS Jeunes en andere verenigingen in België die zich voor hetzelfde doel inzetten, helpen om hun maatschappelijke en burgerschapsdoelstellingen te realiseren.

Jongeren

SOS Zoutmijnkinderen (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw SOS Zoutmijnkinderen-India op het vlak van onderwijs, gezondheid, huisvesting en economie, om vrouwen en kinderen uit gemarginaliseerde gemeenschappen in…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

SPES-Forum (Fonds Vrienden van SPES-forum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bouwen aan een pluralistisch netwerk van personen en organisaties die zich inzetten om spiritualiteit in economie en samenleving te promoten

Maatschappelijk Engagement

Saint-André (Fonds Vrienden van Saint-André)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen zowel sociale projecten die georganiseerd worden door de verenigingen vlak bij Saint-André als renovatieprojecten voor erfgoed.

Maatschappelijk Engagement

Salamon (Fonds Emile Salamon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Zorgen voor een betere levenskwaliteit door begeleid vervoer voor kankerpatiënten te organiseren tussen hun woonplaats en de afdeling oncologie van het ziekenhuis.

Gezondheid (fysieke)

Santo Tomás (Fonds Vrienden Van Santo Tomás)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen halen de vriendschapsbanden aan tussen de inwoners van Mol en van het Nicaraguaanse Santo Tomás met prjecten die de zelfontplooiing van lokale bevolking stimuleren.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Sauvez Mon Enfant (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van vzw Sauvez Mon Enfant, die de spoed- en intensieve zorgdiensten van HUDERF steunt bij het optimaal en warm begeleiden van ernstig…

Gezondheid (fysieke)

Schmidt (Fonds Pai Lennart Schmidt)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil de relaties aanmoedigen tussen jongeren van 10 tot 18 met verschillende religieuze en culturele achtergronden, om op die manier tolerantie, dialoog en…

Maatschappelijk Engagement

School Zonder Pesten (Fonds Vrienden van School Zonder Pesten)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten rond interactieve voorstellingen en educatief materiaal die focussen op preventie om kinderen van jongsaf weerbaar en bewust te maken van de problematiek.

Jongeren

Schoonbroodt (Fonds Hubert Schoonbroodt)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Een tweejaarlijkse prijs (4.500 €) bekroont een jonge talentrijke organiste.

Cultuur/patrimonium

Selavip (Fonds Vrienden van Selavip)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen huisvestingsprojecten voor daklozen in een stedelijke context, voor de allerarmsten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Servais (Fonds Henri Servais)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten stimuleren die de Belgische maatschappij ten goede komen, zowel op sociaal, cultureel, economisch als wetenschappelijk vlak.

Maatschappelijk Engagement

Servais-Renier (Fonds Hélène et Georges Servais-Renier)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Vooral steun voor projecten rond infrastructuur (met uitzondering van vastgoedwerken), animatie en sociale bijstand voor bewoners van het rusthuis Maison Françoise Schervier in Embourg.

Ouderen

Cookie policy