Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Oog- en Humanitair Fonds Van Impe-Willems

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek in de oftalmologie en hulp aan mensen met een oogaandoening die in een kwetsbare situatie verkeren

Wetenschappelijk onderzoek

Oog- en Humanitair Fonds Van Impe-Willems

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek in oftalmologie en aan kwetsbare patiënten

Wetenschappelijk onderzoek

Opal (Fonds Opal)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontwikkeling en terbeschikkingstelling van algoritmen voor data-analyse, om het potentieel van de gegevens van privébedrijven vrij te geven in dienst van het algemeen belang. Statistici,…

Opéra Terre d'Orage (Fonds Opéra Terre d'Orage)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Oprichting van een centrum voor permanente vorming voor muzikale artiesten, in het bijzonder lyrische zangers, in Kinshasa (DR Congo), en productie van operavoorstellingen in samenwerking…

Organum Novum (Fonds Organum Novum)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door…

Cultuur/patrimonium

Osterrieth-Speth (Fonds Osterrieth-Speth)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan solidariteitsprojecten voor kansarmen waarin leden van de familie van de stichters een actieve inbreng hebben.

Armoedebestrijding

Ouders van Verongelukte Kinderen (Fonds Vrienden van Ouders van Verongelukte kinderen (OVK))

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen preventieprojecten inzake verkeersveiligheid en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie ( met o.a. de oprichting van een expertisecentrum in Wallonië)

Maatschappelijk Engagement

POMONA Fonds voor de Kunsten

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van kunstenaars en diverse creatieve processen in België; en uitreiken van beurzen voor projecten van beeldend kunstenaars op sleutelmomenten in hun ontwikkeling.

Cultuur/patrimonium

Panathlon Wallonie-Bruxelles (Fonds des Amis de)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen in Franstalig België projecten die ethiek in de sport promoten via sensibiliserings- en voorlichtingsinstrumenten.

Maatschappelijk Engagement
Sport

Pankert-Deneffe (Fonds Alfons Pankert en Clärchen Deneffe)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële ondersteuning aan verenigingen of instellingen die humanitair en filantropisch werk verrichten in Eupen.

Maatschappelijk Engagement

Paquot (Fonds Ridder Paquot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD) te helpen.

Jongeren

Parentes (Fonds Vrienden van Parentes)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Parentes voor de ontwikkeling van de infrastructuur van de Monteso Basisschool in Antwerpen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Paris (Fonds Marie Paris)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in een kwetsbare situatie en voor ouderen in nood.

Jongeren

Passemar (Fonds Passemar)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van onderwijsprojecten in Afrika bezuiden de Sahara, via investeringen in de bouw. Initiatieven voor duurzame ontwikkeling hebben de voorkeur.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Patrick Bouillon (Fonds Patrick Bouillon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek naar kanker enerzijds, en jonge veelbelovende sporters in Wallonië anderzijds.

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy