Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Noël (Fonds Gert Noël)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van initiatieven die de luisterkwaliteit, informatie en ondersteuning van patiënten en hun families in ziekenhuizen of in het zorgnetwerk in België verbeteren.

Gezondheid (fysieke)

ORSI (Fonds Vrienden Van ORSI)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg door opleidingen over innovatieve, minder invasieve chirurgische technieken, met focus op robotchirurgie.

Opleiding/tewerkstelling
Wetenschappelijk onderzoek

OVO Acceleration Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten in Afrika die lokale ondernemers leningen op maat geven, om zo een duurzame maatschappelijke en economische impact te hebben.

OVO Acceleration Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten in Afrika die lokale ondernemers leningen op maat geven, om zo een duurzame maatschappelijke en economische impact te hebben.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Oasis Eureka (Fonds Oasis Eureka)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Vier doelstellingen: onderzoek rond weesziekten, financiering van medische behandelingen voor kwetsbare personen, steun aan kansarme kinderen en toegang tot water.

Maatschappelijk Engagement

Olympic Urban Festival (Fonds Vrienden Van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de activiteiten van de vzw Olympic Urban Festival, met het oog op de organisatie van een sportief, cultureel en feestelijk stadsfestival, dat jeugdvertegenwoordigers…

Jongeren

Omer Provost (Fonds Omer Provost)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van projecten met een gemeenschappelijk doel: een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen in België.

Gezondheid (fysieke)

On the Way (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor jonge leerling-kunstenaars (studiebeurzen, begeleiding, veiligstelling van hun statuut, toegang tot professionele producties).

Maatschappelijk Engagement
Onderwijs/Talentontwikkeling

Oncologie Augustinus (Fonds Oncologie Augustinus)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek met een maximaal hefboomeffect op het gebied van kankerpathologie en kankerbestrijding.

Wetenschappelijk onderzoek

Oncologie Kortrijk (Fonds Oncologie Kortrijk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoeksprojecten die de overlevingskans en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren, en voor de vervolmaking van artsen in opleiding.

Wetenschappelijk onderzoek

Ondernemers Zonder Grenzen (Fonds Vrienden van Ondernemers Zonder Grenzen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen micro-economische projecten in het Sahelgebied, waardoor o.a. kinderen meer onderwijskansen krijgen en de levenssituatie van de gemeenschap aanzienlijk verbetert.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

One Child One Dream (Fonds One Child One Dream)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het lerend vermogen en de competenties verbeteren van organisaties die de kansenontwikkeling bij kinderen willen stimuleren.

Jongeren

Onze Lieve Vrouwziekenhuis voor klinisch onderzoek en innovatieve technieken (Fonds Onze Lieve Vrouwziekenhuis voor klinisch onderzoek en innovatieve technieken)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch onderzoek dat nieuwe inzichten en nieuwe technieken sneller tot bij de patiënten brengt

Wetenschappelijk onderzoek

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk (Fonds Vrienden van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk )

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten voor het behoud en de uitstraling van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk in Brussel en haar erfgoed.

Cultuur/patrimonium

Oog- en Humanitair Fonds Van Impe-Willems

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek in de oftalmologie en hulp aan mensen met een oogaandoening die in een kwetsbare situatie verkeren

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy