Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Association Internationale des Charités Fund (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor de bestrijding van armoede en alle vormen van lijden bij kwetsbare mensen, ongeacht hun politieke of religieuze overtuiging.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Ateliers Indigo du Plateau96 ( Fonds des Amis de)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die inzetten op de capaciteiten van eenieder, en die mensen stimuleren om zich bewust te worden van hun eigen kunnen, waarden en…

Personen met een handicap

Au Carrefour des Jeunes (Fonds Au Carrefour des Jeunes, créé à l'initiative de Mr. Paul Tassin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die hulp bieden aan personen in de streek van Charleroi die niet de middelen hebben om te studeren of te starten met…

Jongeren

Au Fil de l’Eau (Fonds Vrienden van Au Fil de l’Eau)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen een leef- en verblijfscentrum met toegang tot een aangepast zwembad, een gemengde crèche en een participatieve collectieve woonruimte voor valide en mindervalide personen.

Aubrac (Fonds Aubrac)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Armoede helpen aanpakken, vooral voor mensen die noodgedwongen op straat leven.

Maatschappelijk Engagement

Audrey (Fonds Audrey)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan vernieuwende projecten die de levenskwaliteit van kinderen met een beperking of ernstige ziekte verbeteren. Steun aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen leukemie.

Personen met een handicap

Audrey Jacobs (Fonds Audrey Jacobs)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan humanitaire, educatieve en medische projecten, met name in Nepal, gekozen en/of opgestart door de Stichting Audrey Jacobs.

Kinder- en jongerenrechten
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Auguste Orts (Fonds Vrienden Van Auguste Orts)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor verdere ontplooiing van het Auguste Orts kunstenaarsinitiatief, een platform voor het maken en verspreiden van kunstenaarsfilms.

Cultuur/patrimonium

Auximut Namur (Fonds Auximut Namur)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van medisch-sociale projecten van de Christelijke Mutualiteit in het arrondissement Namen.

Gezondheid (fysieke)

BNP Paribas Fortis Foundation (Fonds BNP Paribas Fortis Foundation)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Duurzaam projecten van algemeen belang ondersteunen om de integratie en de onderwijskansen van kansarme kinderen en jongeren te bevorderen.

Jongeren

BRIGHT (Fonds BRIGHT)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Talentontwikkeling wereldwijd ondersteunen, door jongeren in moeilijke sociale of financiële omstandigheden de mogelijkheid te bieden verder te studeren of een opleiding te volgen.

Onderwijs/Talentontwikkeling
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

BVLA (Fonds BVLA)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt opleidingsprojecten om kwetsbare jongeren te helpen zich maatschappelijk te integreren in Latijns-Amerika.

BYX (Fonds BYX)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor projecten van verenigingen, scholen en organisaties die zich inzetten voor jongeren; met bijzondere aandacht voor sociaal kwetsbare kinderen.

Gezondheid (fysieke)

Baanbrekende Informatica in België (Fonds Baanbrekende Informatica in België)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kennis over de beginjaren van de informatica in België in stand houden. Dit door collecties met kenmerkende elementen uit de pionierstijd van de informatica te…

Cultuur/patrimonium

Back on Track (Fonds Back on Track)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bevordering van levenskwaliteit van kankerpatiënten met een bijzondere aandacht voor projecten van het AZ Maria Middelares te Gent.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy