Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Apopo (Fonds Vrienden van Apopo)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Apopo die met slimme ratten o.a. mijnen zoeken in Mozambique en projecten om tuberculose op te sporen bij patiënten in Tanzania.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Ariane (Fonds Ariane)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Ariane voor hematologisch kankeronderzoek steunt prioritair de activiteiten van de Kliniek voor hematologie van het Bordet Instituut.

Wetenschappelijk onderzoek

Armoedefonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Dankzij de bijdrage van verschillende schenkers steunt het Fonds verenigingen in België die een lokaal project opzetten om armoede te bestrijden.

Armoedebestrijding

Ars Mechanica (Fonds Vrienden van de Stichting Ars Mechanica)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Getuigenissen verzamelen van het rijke industriële verleden in het Luikse (en daarbuiten) waaraan de voormalige Fabrique Nationale en de bedrijven van de groep Herstal hebben…

Cultuur/patrimonium

Association Femmes d’Europe (Fonds Vrienden van Association Femmes d’Europe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die de burgers van de Europese Unie aanmoedigen om samen te werken en die aandacht vragen voor de armoedeproblematiek

Armoedebestrijding

Association Internationale des Charités Fund (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor de bestrijding van armoede en alle vormen van lijden bij kwetsbare mensen, ongeacht hun politieke of religieuze overtuiging.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Ateliers Indigo du Plateau96 ( Fonds des Amis de)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die inzetten op de capaciteiten van eenieder, en die mensen stimuleren om zich bewust te worden van hun eigen kunnen, waarden en…

Personen met een handicap

Au Carrefour des Jeunes (Fonds Au Carrefour des Jeunes, créé à l'initiative de Mr. Paul Tassin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die hulp bieden aan personen in de streek van Charleroi die niet de middelen hebben om te studeren of te starten met…

Jongeren

Au Fil de l’Eau (Fonds Vrienden van Au Fil de l’Eau)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen een leef- en verblijfscentrum met toegang tot een aangepast zwembad, een gemengde crèche en een participatieve collectieve woonruimte voor valide en mindervalide personen.

Aubrac (Fonds Aubrac)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Armoede helpen aanpakken, vooral voor mensen die noodgedwongen op straat leven.

Maatschappelijk Engagement

Audrey (Fonds Audrey)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan vernieuwende projecten die de levenskwaliteit van kinderen met een beperking of ernstige ziekte verbeteren. Steun aan wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen leukemie.

Personen met een handicap

Audrey Jacobs (Fonds Audrey Jacobs)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan humanitaire, educatieve en medische projecten, met name in Nepal, gekozen en/of opgestart door de Stichting Audrey Jacobs.

Kinder- en jongerenrechten
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Auguste Orts (Fonds Vrienden Van Auguste Orts)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor verdere ontplooiing van het Auguste Orts kunstenaarsinitiatief, een platform voor het maken en verspreiden van kunstenaarsfilms.

Cultuur/patrimonium

Auximut Namur (Fonds Auximut Namur)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunen van medisch-sociale projecten van de Christelijke Mutualiteit in het arrondissement Namen.

Gezondheid (fysieke)

BNP Paribas Fortis Foundation (Fonds BNP Paribas Fortis Foundation)

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Duurzaam projecten van algemeen belang ondersteunen om de integratie en de onderwijskansen van kansarme kinderen en jongeren te bevorderen.

Jongeren

Cookie policy