Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Paquot (Fonds Ridder Paquot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD) te helpen.

Jongeren

Parentes (Fonds Vrienden van Parentes)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Parentes voor de ontwikkeling van de infrastructuur van de Monteso Basisschool in Antwerpen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Paris (Fonds Marie Paris)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in een kwetsbare situatie en voor ouderen in nood.

Jongeren

Passemar (Fonds Passemar)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het steunen van onderwijs en opleidingsprojecten in ontwikkelingslanden, investeringsprojecten in de bouw en infrastructuurwerken met voorrang voor initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Patrick Bouillon (Fonds Patrick Bouillon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek naar kanker enerzijds, en jonge veelbelovende sporters in Wallonië anderzijds.

Wetenschappelijk onderzoek

Paul Delvaux Museum (Fonds Vrienden van Paul Delvaux Museum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die het werk van Paul Delvaux in en buiten België promoten.

Cultuur/patrimonium
Onderwijs/Talentontwikkeling

Paula Van de Watering (Fonds Paula Van de Watering)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten en initiatieven in de domeinen gezondheid, onderwijs en ondernemerschap in Benin, met een focus op landbouw en voedselvoorziening.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Paula Van de Watering (Fonds Paula Van de Watering)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten en initiatieven in de domeinen gezondheid, onderwijs en ondernemerschap in Benin, met een focus op landbouw en voedselvoorziening.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Pauvreté des Enfants (Fonds)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderarmoede bestrijden door vernieuwende projecten te steunen voor kinderen uit kansarme milieus en hun ouders in Brussel en Wallonië.

Jongeren

Perano (Fonds Perano)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar dementie en de ziekte van Parkinson.

Ouderen

Petit Vélo Jaune (Fonds Vrienden van Petit Vélo Jaune)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die kwetsbare of geïsoleerde ouders begeleiden om hen zo te ondersteunen in hun ouderschap.

Jongeren

Petrus Deboet (Fonds Petrus Deboet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan patiëntenverenigingen die zich in het Leuvense inzetten voor hulpbehoevende kankerpatiënten.

Gezondheid (fysieke)

PiANTRO (Fonds PiANTRO voor de antroposofische werkgebieden)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten, culturele initiatieven of manifestaties in België, die vanuit de basis van de antroposofie werken.

Maatschappelijk Engagement

Pierre Masure (Fonds Pierre Masure)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoeksteun in drie domeinen: kanker, de ziekte van Alzheimer en hartchirurgie

Wetenschappelijk onderzoek

Pink Ribbon (Fonds Pink Ribbon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het publiek in België informeren over alle aspecten van borstkanker; onderzoek naar een optimale behandeling en naar kwaliteitsvol leven met borstkanker.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy