Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Marie-Jeanne De Smet (Fonds Marie-Jeanne De Smet)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die de mensen in precaire omstandigheden helpen, voornamelijk in landen in ontwikkeling.

Marie-José Martin (Fonds Marie-José Martin)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van de hartchirurgie via het Fonds Live van Bruxelles Animation, van de Foundation Smiles van het UMC Sint-Pieter in Brussel en van onderzoek naar…

Wetenschappelijk onderzoek

Marilo Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor journalisten uit België wiens artikel of publicatie bijdraagt tot een beter inzicht in de Japanse samenleving en ondernemerschap.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Maro (Fonds Maro)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar de behandeling van astma door middel van nieuwe biotechnologische verbindingen, stam- en celtherapie of gentherapie.

Wetenschappelijk onderzoek

Marthe en Marie (Fonds Marthe en Marie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun voor projecten die de zwakste bevolkingsgroepen in Zuid-Oost-Azië op sociaalmaatschappelijk of materieel vlak helpen.

Marçunvins (Fonds Marçunvins)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontwikkelingen in het onderwijs stimuleren. Steun aan projecten in het Brusselse: zoals klassen voor nieuwkomers, coaching, huiswerkhulp, …

Jongeren

Matelart (Fonds Suzanne en Louise Matelart)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor renovatieprojecten en voor het plaatsen van kunstwerken in publieke ruimten in de hoofdstad.

Cultuur/patrimonium

Materniteit Dano Burkina Faso (Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de gezondheidszorg verbeteren in de regio Diébougou (Burkina Faso), in het bijzonder de zorgen voor moeder en kind.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Materniteit Dano Burkina Faso (Fonds Vrienden van Materniteit Dano Burkina Faso)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die de gezondheidszorg verbeteren in de regio Diébougou (Burkina Faso), in het bijzonder de zorgen voor moeder en kind.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Maurange (Fonds Maurange)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Springplankbeurs voor jonge onderzoekers in de eerstelijn en steun voor onderzoek bij het de Duve Instituut

Wetenschappelijk onderzoek

Mecenaatsfonds voor boek en letteren

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die het Vlaams geschreven erfgoed bewaren en die het publiek sensibiliseren waarbij het accent ligt op Antwerpse organisaties.

Cultuur/patrimonium

Medisch Centrum Sint-Jozef (Fonds Medisch Centrum Sint Jozef)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van de herstelgerichte activiteiten van het Medisch Centrum Sint-Jozef vzw.

Gezondheid (geestelijke)

Mertens de Wilmars (Fonds Joëlle Mertens de Wilmars)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten rond opvang, begeleiding, verblijfskwaliteit en activiteiten van en voor personen met een handicap, in het bijzonder diegenen die terechtkunnen in het centrum…

Personen met een handicap

Mestdagh (Fonds Mestdagh), voor eens samenleving vol met kansen

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Financiële steun aan verenigingen, groepen vrijwilligers, publieke organisaties of instellingen die werken rond sociaalprofessionele inschakeling.

Armoedebestrijding

MiJoRiJa (Fonds MiJoRiJa)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Inzet op een positieve aanpak van migratie bij jongeren. Meer bepaald projecten steunen die de maatschappelijke integratie van deze jongeren bevorderen, door hen te helpen…

Migratie/integratie

Cookie policy