Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Opal (Fonds Opal)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ontwikkeling en terbeschikkingstelling van algoritmen voor data-analyse, om het potentieel van de gegevens van privébedrijven vrij te geven in dienst van het algemeen belang. Statistici,…

Organum Novum (Fonds Organum Novum)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bescherming, behoud en valorisatie van orgels die representatief zijn voor het orgelpatrimonium in België en Europa, met bijzondere aandacht voor instrumenten die beschermd zijn door…

Cultuur/patrimonium

Osterrieth-Speth (Fonds Osterrieth-Speth)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan solidariteitsprojecten voor kansarmen waarin leden van de familie van de stichters een actieve inbreng hebben.

Armoedebestrijding

Ouders van Verongelukte Kinderen (Fonds Vrienden van Ouders van Verongelukte kinderen (OVK))

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen preventieprojecten inzake verkeersveiligheid en begeleidingsprojecten voor slachtoffers en hun familie ( met o.a. de oprichting van een expertisecentrum in Wallonië)

Maatschappelijk Engagement

Pairi Daiza Foundation (Fonds Vrienden van Pairi Daiza Foundation)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor de bescherming van dieren- en plantensoorten, zodat iedereen ervan kan genieten (in België en daarbuiten).

Milieu

Panathlon Wallonie-Bruxelles (Fonds des Amis de Panathlon Wallonie-Bruxelles)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen in Franstalig België projecten die ethiek in de sport promoten via sensibiliserings- en voorlichtingsinstrumenten.

Maatschappelijk Engagement
Sport

Pankert-Deneffe (Fonds Alfons Pankert en Clärchen Deneffe)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Financiële ondersteuning aan verenigingen of instellingen die humanitair en filantropisch werk verrichten in Eupen.

Maatschappelijk Engagement

Paquot (Fonds Ridder Paquot)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds wil kinderen met een autismespectrumstoornis (PDD) te helpen.

Jongeren

Parentes (Fonds Vrienden van Parentes)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Parentes voor de ontwikkeling van de infrastructuur van de Monteso Basisschool in Antwerpen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Paris (Fonds Marie Paris)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan begeleidingsprojecten voor straatkinderen in een kwetsbare situatie en voor ouderen in nood.

Jongeren

Passemar (Fonds Passemar)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het steunen van onderwijs en opleidingsprojecten in ontwikkelingslanden, investeringsprojecten in de bouw en infrastructuurwerken met voorrang voor initiatieven rond duurzame ontwikkeling.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Patrick Bouillon (Fonds Patrick Bouillon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt onderzoek naar kanker enerzijds, en jonge veelbelovende sporters in Wallonië anderzijds.

Wetenschappelijk onderzoek

Paul Delvaux Museum (Fonds Vrienden van Paul Delvaux Museum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die het werk van Paul Delvaux in en buiten België promoten.

Cultuur/patrimonium
Onderwijs/Talentontwikkeling

Paula Van de Watering (Fonds Paula Van de Watering)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten en initiatieven in de domeinen gezondheid, onderwijs en ondernemerschap in Benin, met een focus op landbouw en voedselvoorziening.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Pauvreté des Enfants (Fonds)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Kinderarmoede bestrijden door vernieuwende projecten te steunen voor kinderen uit kansarme milieus en hun ouders in Brussel en Wallonië.

Jongeren

Cookie policy