Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Museum en Tuinen van Buuren (Fonds Vrienden van Museum en Tuinen van Buuren)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten voor het behoud van het roerend erfgoed in het huis Van Buuren (schilderijen, meubels, instrumenten, enz), dat samen met de tuinen is…

Cultuur/patrimonium

Music Fund (Fonds Vrienden Van Music Fund)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vzw Music Fund die muziekinstrumenten inzamelt en verdeelt onder muzikanten in ontwikkelinglanden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Music for Children Festival Foundation (Fonds Vrienden Van Music for Children Festival Foundation)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die via muziek jongeren een toekomst geven en die bijdragen tot hun integratie in de samenleving.

Cultuur/patrimonium

Musée Rops (Fonds Vrieden van Musée Rops)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van het Félicien Ropsmuseum in Namen: aankopen, bewaring en digitalisering van werken, educatieve activiteiten en culturele bemiddeling

Cultuur/patrimonium

My Wish (Fonds des Amis de My Wish)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die instaan voor de tijdelijke huisvesting en de psychosociale en educatieve begeleiding van jongvolwassenen met een lichte beperking.

Personen met een handicap

Mère Marguerite (Fonds Mère Marguerite)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten op vlak van gezondheidszorg, huisvesting, voeding, onderwijs,… voor personen die leven in een uiterst precaire situatie in Dungu-Doruma (Democratische Republiek Congo).

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Naets (Fonds Dokter J.P. Naets)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan kleine, veelbelovende teams voor interdisciplinair medisch onderzoek aan de ULB via toekenning van prijzen, beurzen, vergoeding voor materiaalkosten of deelname congressen, enz.

Wetenschappelijk onderzoek

Neirynck (Fonds Thomas Neirynck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Promotie van kunst uit de tweede helft van de 20ste eeuw in België, meer bepaald de conservering en tentoonstelling van de collectie 'Thomas Neirynck', die…

Cultuur/patrimonium

Netevallei (Fonds Netevallei)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Om vogels, wilde dieren, fauna en flora te beschermen, koopt het Fonds gronden aan, financiert de aankoop van materiaal, ondersteunt educatieve projecten rond natuuropvoeding,...

Maatschappelijk Engagement

Netevallei (Fonds Netevallei)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Om vogels, wilde dieren, fauna en flora te beschermen, koopt het Fonds gronden aan, financiert de aankoop van materiaal, ondersteunt educatieve projecten rond natuuropvoeding,...

Maatschappelijk Engagement

New Life (Fonds New Life)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Voorkomen en bestrijden van eergerelateerd geweld en andere vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen

Mensenrechten
Vrouwen

Nguyen Thien Dao (Fonds Nguyen Thien Dao)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ter nagedachtenis van de componist Nguyen Thien Dao wil het Fonds de Franse en Aziatische muziekcultuur promoten, en vooral dan de internationale uitwisselingen en de…

Onderwijs/Talentontwikkeling

Nidelbarmi (Fonds Nidelbarmi)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor het bouwen en ontwikkelen van centra waar kinderen kunnen worden opgevangen, voor de opleiding voor opvoeders en voor didactisch materiaal in Potosi en…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Onderwijs/Talentontwikkeling

Noël (Fonds Gert Noël)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Gert Noël werd in 1999 opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting om de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de humane begeleiding van patiënten en hun…

Gezondheid (fysieke)

ORSI (Fonds Vrienden Van ORSI)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die bijdragen tot een betere kwaliteit van de zorg door opleidingen over innovatieve, minder invasieve chirurgische technieken, met focus op robotchirurgie.

Opleiding/tewerkstelling
Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy