Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Alive Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten ondersteunen en vorming om de kwaliteit van de zorg van acuut zieke patiënten in de afdeling intensieve zorg te verbeteren en om meer levens…

Gezondheid (fysieke)

Alpha Signes (Filantropische actie Alpha Signes)

Steun aan opleidingsprojecten voor dove volwassenen (tweetalige alfabetisering Frans/gebarentaal, rekenen, begeleiding van projecten op maat…).

Personen met een handicap

Alphonse en Marie Walckiers (Fonds Alphonse en Marie Walckiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek

Alpro Sociaal Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door ziekte, ongeval of handicap.

Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Amazone (Fonds Vriendinnen van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Amazone voor meer gendergelijkheid en ten voordele van de vrouwenbeweging in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Ambiances... (Fonds Vrienden Van Ambiances...)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die audiovisuele en bioscooptechnici begeleiden, auteurs-scenaristen en regisseurs of studenten die een project hebben voor een film of een documentaire.

Cultuur/patrimonium
Maatschappelijk Engagement

Amis de La Vie-Là Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Verbeteren van de levenskwaliteit van kankerpatiënten en van hun omgeving.

Gezondheid (fysieke)

Amis de l'Accueil (Fonds des Amis de l'Accueil)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds ondersteunt vooral de activiteiten van vzw l'Accueil in Charleroi die kinderen beschermt waarvan de ouders niet voor ze kunnen zorgen wegens persoonlijke of…

Jongeren

Amis du Centre Harmonique et de la maison du Chant, Paris (Fonds Amis du Centre Harmonique et de la maison du Chant)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor het organiseren van masterclasses, conferenties, stages, ateliers en specifiek onderwijs, aangeboden door de beste operaspecialisten.

Cultuur/patrimonium

Amélie (Fonds Amélie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het historisch erfgoed.

Maatschappelijk Engagement

Ando (Fonds Ando – ondersteuning vrijwilligerswerk)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten van vrijwilligers of van kleine verenigingen die vrijwilligerswerk promoten. Focus op kansen, (re)integratie, dialoog tussen bevolkingsgroepen in België, ontwikkelingsprojecten,…

Armoedebestrijding

Andrelise (Fonds Andrelise)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten die, in aangepaste opvang- en huisvestingstructuren, streven naar een betere zorgkwaliteit voor personen met een meervoudige handicap.

Personen met een handicap

André (Fonds André)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of met psychologische problemen kampen in België.

Armoedebestrijding

André Vander Stricht (Fonds André Vander Stricht)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar kanker

Wetenschappelijk onderzoek

Cookie policy