Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Agnes Demuynck (Fonds Agnes Demuynck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het versterken van kinderrechten, met name van jonge huishoudhulpen, en het bestrijden van levensbedreigende ziekten (lepra, tbc, leishmaniasis) in de landen van het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Gezondheid (fysieke)

Aider Autrui (Fonds Aider Autrui)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen

Maatschappelijk Engagement

Al Amal (Hope) Fund

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De gezondheid van vrouwelijk medisch personeel in conflictgebieden waarborgen, vrouwelijke leiders helpen genderbarrières te doorbreken, en jong talent vormen tot toekomstige leiders

Gezondheid (fysieke)
Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Albert & Oscar (Fonds Albert & Oscar)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan initiatieven die assistentiehonden opleiden om mensen met een beperking te helpen om zelfredzamer te worden in hun dagelijks leven.

Personen met een handicap

Alberte Delferière (Fonds Alberte Delferière)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt enerzijds onderzoek naar vormen van kanker die levensbedreigend zijn voor kinderen. Versterkt anderzijds de toegang tot zuiver water voor kinderen in DRC en Haïti.

Wetenschappelijk onderzoek

Alcuin (Fonds Alcuin voor de school)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven voor scholen in België en in Europa

Onderwijs/Talentontwikkeling

Aliaxis Solidarity Fund

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

De toegang tot proper water en sanitaire voorzieningen bevorderen en hulp bieden aan werknemers van de Aliaxis-groep die in moeilijkheden verkeren.

Aline (Fonds Aline)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek in verschillende domeinen van de gezondheid en van de gezondheidszorg

Wetenschappelijk onderzoek

Alive Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten ondersteunen en vorming om de kwaliteit van de zorg van acuut zieke patiënten in de afdeling intensieve zorg te verbeteren en om meer levens…

Gezondheid (fysieke)

Allewijn-Laermans (Fonds Allewyn – Laermans)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Ondersteuning van projecten die kankerpatiënten steunen die niet in staat zijn om de behandeling van kanker of de nodige verzorging te betalen.

Gezondheid (fysieke)

Alpha Signes (Filantropische actie Alpha Signes)

Steun aan opleidingsprojecten voor dove volwassenen (tweetalige alfabetisering Frans/gebarentaal, rekenen, begeleiding van projecten op maat…).

Personen met een handicap

Alphonse en Marie Walckiers (Fonds Alphonse en Marie Walckiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek

Alpro Sociaal Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door ziekte, ongeval of handicap.

Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Amazone (Fonds Vriendinnen van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Amazone voor meer gendergelijkheid en ten voordele van de vrouwenbeweging in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Cookie policy