Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Alberte Delferière (Fonds Alberte Delferière)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt enerzijds onderzoek naar vormen van kanker die levensbedreigend zijn voor kinderen. Versterkt anderzijds de toegang tot zuiver water voor kinderen in DRC en Haïti.

Wetenschappelijk onderzoek

Alcuin (Fonds Alcuin voor de school)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven voor scholen in België en in Europa

Onderwijs/Talentontwikkeling

Aliaxis Solidarity Fund

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Projecten steunen die, op een duurzame manier, de toegang bevorderen tot proper water en sanitaire voorzieningen en hulp bieden aan huidige of voormalige werknemers van…

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Alice Ottevaere (Fonds Alice Ottevaere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp aan mensen met psychische problemen en steun aan wetenschappelijk onderzoek hieromtrent

Wetenschappelijk onderzoek

Aline (Fonds Aline)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en klinisch onderzoek), alsook steun aan projecten voor patiënten ivm mobiliteit en zorgverlening thuis of in gespecialiseerde centra.

Wetenschappelijk onderzoek

Alive Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten ondersteunen en vorming om de kwaliteit van de zorg van acuut zieke patiënten in de afdeling intensieve zorg te verbeteren en om meer levens…

Gezondheid (fysieke)

Alpha Signes (Filantropische actie Alpha Signes)

Steun aan opleidingsprojecten voor dove volwassenen (tweetalige alfabetisering Frans/gebarentaal, rekenen, begeleiding van projecten op maat…).

Personen met een handicap

Alphonse en Marie Walckiers (Fonds Alphonse en Marie Walckiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek

Alpro Sociaal Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door ziekte, ongeval of handicap.

Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Amazone (Fonds Vriendinnen van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van Amazone voor meer gendergelijkheid en ten voordele van de vrouwenbeweging in België.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Ambiances... (Fonds Vrienden Van Ambiances...)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die audiovisuele en bioscooptechnici begeleiden, auteurs-scenaristen en regisseurs of studenten die een project hebben voor een film of een documentaire.

Cultuur/patrimonium
Maatschappelijk Engagement

Ambiances... (Fonds Vrienden Van Ambiances...)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die audiovisuele en bioscooptechnici begeleiden, auteurs-scenaristen en regisseurs of studenten die een project hebben voor een film of een documentaire.

Maatschappelijk Engagement

Amis de La Vie-Là Fonds

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Verbeteren van de levenskwaliteit van kankerpatiënten en van hun omgeving.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy