Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Abbaye de la Cambre (Fonds des Amis de l'abbaye de la Cambre)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor het behoud en de ontsluiting van het religieus, historisch en cultureel erfgoed van de Abdij ter Kameren

Cultuur/patrimonium

Abdij Keizersberg (Fonds Vrienden van Abdij Keizersberg)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van de vereniging Abdij Keizersberg, die bijdragen tot het restaureren en bewaren van het erfgoed.

Cultuur/patrimonium

Abram (Fonds Vrienden van Abram)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die zorginstellingen samenbrengen op verschillende domeinen: zorginhoudelijke ondersteuning, vertegenwoordiging naar bestuur en overheid.

Gezondheid (fysieke)

Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen (Fonds Vrienden van Actie Dorpen Roemenië - Vlaanderen)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen diverse projecten van vzw Actie Dorpen Roemenië, die bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame en inclusieve samenleving in Centraal- en Oost-Europa.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening

Agir pour l’enseignement (Fonds des Amis d’Agir pour l’enseignement)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen onderwijsprojecten in Franstalig België, die specifiek focussen op de invoering van maatregelen uit het ‘Pacte d’Excellence’.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Aider Autrui (Fonds Aider Autrui)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan diverse projecten om mensen die in bittere armoede leven, te helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen

Maatschappelijk Engagement

Alberte Delferière (Fonds Alberte Delferière)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt enerzijds onderzoek naar vormen van kanker die levensbedreigend zijn voor kinderen. Versterkt anderzijds de toegang tot zuiver water voor kinderen in DRC en Haïti.

Wetenschappelijk onderzoek

Alcuin (Fonds Alcuin voor de school)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Bijdragen tot aangepaste, vernieuwende en gediversifieerde pedagogische initiatieven voor scholen in België en in Europa

Onderwijs/Talentontwikkeling

Alice Ottevaere (Fonds Alice Ottevaere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp aan mensen met psychische problemen en steun aan wetenschappelijk onderzoek hieromtrent

Wetenschappelijk onderzoek

Aline (Fonds Aline)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en klinisch onderzoek), alsook steun aan projecten voor patiënten ivm mobiliteit en zorgverlening thuis of in gespecialiseerde centra.

Wetenschappelijk onderzoek

Alphonse en Marie Walckiers (Fonds Alphonse en Marie Walckiers)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar hart- en vaatziekten

Wetenschappelijk onderzoek

Alpro Sociaal Fonds

Bedrijfsfonds (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor initiatieven i.v.m. mens, milieu, gezondheid en duurzaamheid. Het Fonds kan ook tussenkomen voor Alpro-personeelsleden met financiële problemen door ziekte, ongeval of handicap.

Armoedebestrijding

Alterfin Garantiefonds (Fonds Vrienden van het Alterfin Garantiefonds)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen de financiering van de technische bijstand en de risicodekking voor een meer betrokken sociale missie bij de zwakste partners uit het Zuiden.

Ontwikkelingssamenwerking/Humanitaire dienstverlening
Armoedebestrijding

Amazone (Fonds Vriendinnen Van Amazone)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten voor meer gendergelijkheid in België en voor de vrouwenbeweging in ons land.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Ambiances... (Fonds Vrienden Van Ambiances...)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die audiovisuele en bioscooptechnici begeleiden, auteurs-scenaristen en regisseurs of studenten die een project hebben voor een film of een documentaire.

Cultuur/patrimonium
Maatschappelijk Engagement

Cookie policy