Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Damiaanmuseum (Fonds Vrienden Van Damiaanmuseum)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die het geboortehuis van pater Damiaan toegankelijk houden voor toekomstige generaties als plaats voor informatie, ontmoeting en engagement

Cultuur/patrimonium

Damman-Latrique (Fonds Lucie Damman-Latrique)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten ontwikkeld door Damiaanactie, Handicap International en het Jules Bordet Instituut

Wetenschappelijk onderzoek

David-Constant (Fonds David-Constant)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik. Zowel de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de ULg, als de bescherming en…

Jongeren

Davignon (Fonds Amélie Davignon)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten in België steunen die kinderen en jongeren de nodige ondersteuning en begeleiding bieden om uit te groeien tot gelukkige volwassenen.

Jongeren

De Baere (Fonds Martha De Baere)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Projecten en initiatieven ondersteunen die personen met een sensoriële (auditieve en/of visuele) beperking begeleiden en versterken, om hun maatschappelijke integratie en ontplooiing te bevorderen.

Personen met een handicap

De Beys (Fonds Maria-Elisa en Guillaume De Beys)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Onderzoek naar geïntegreerde zorg

Wetenschappelijk onderzoek

De Cloedt (Fonds Marinette M. De Cloedt)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steunt projecten van algemeen belang in scholen van de gemeente Elsene als inrichtende macht, en ook veelbelovende cultureel- en sociaal-innovatieve projecten.

Jongeren

De Conynck (Fonds Roger De Conynck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Studiebeurzen of de financiering van stages in het buitenland in vermaarde scholen of bij topfotografen.

Onderwijs/Talentontwikkeling

De Graeve (Fonds Dominique De Graeve)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds Dominique De Graeve ondersteunt concrete initiatieven die zich in het bijzonder inzetten voor een betere bescherming en veiligheid van kinderen in het verkeer.

Maatschappelijk Engagement

De Kade (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van vzw De Kade, die als doel hebben kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking kansen te geven om zich optimaal te…

Personen met een handicap

De Kleppe (Fonds Vrienden van De Kleppe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het project vakantieverblijf De Kleppe voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, of die financiële moeilijkheden ondervinden.

Personen met een handicap

De Kleppe (Fonds Vrienden van De Kleppe)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten van het vakantieverblijfproject De Kleppe, voor mensen met een verstandelijke, fysieke of financiële beperking.

Personen met een handicap

De Landgenoten (Fonds Vrienden Van De Landgenoten)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen studie- en promotieprojecten over de Antwerpse mobiliteit en structuurplanning, die rekening houden met levenskwaliteit, lawaaihinder, fijnstofproblematiek.

Cultuur/patrimonium
Milieu

De Lava (Fonds Marie-Thérèse De Lava)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Geriaters aanmoedigen een onderzoekscarrière op te bouwen

Ouderen

De Lift Education (Fonds Vrienden van)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die een opleiding en onderwijs voor jongeren met ASS organiseren en initiatieven ter bevordering van de ontwikkeling van deze jongeren ondersteunen.

Personen met een handicap

Cookie policy