Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Deltae (Fonds des Amis de Deltae)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen het begeleidingsproject voor jongeren die hun leven zelf anders willen aanpakken, door hen een denk- en ontmoetingsruimte aan te bieden.

Maatschappelijk Engagement

Delvaux Godenne (Fonds Marie-Paule Delvaux Godenne)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Beurzen voor INSAS-studenten (Brussel) voor het voortzetten van hun studies, een opleiding in stemtechnieken en vervolmakingsstages in het buitenland.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Dembour (Fonds Valérie-Anne, Marie-Astrid, Olivier, Géraldine en Jean-Louis Dembour)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan projecten die geselecteerd werden in het kader van de permanente projectoproep van het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting of aan om het even…

Armoedebestrijding

Demedts (Fonds Hilde Demedts)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De prijs wil grafische kunst promoten en stelt bijkomend ateliers ter beschikking van kunstenaars, en ondersteunt tentoonstellingen en publicaties van grafische kunstenaars.

Onderwijs/Talentontwikkeling

Demoortel (Fonds Michel Demoortel)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Historisch en artistiek erfgoed van Edingen promoten en beschermen. Met bijzondere aandacht voor wandtapijten.

Cultuur/patrimonium

Demoucelle Parkinson Charity (Fonds Vrienden van Demoucelle Parkinson Charity)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten en organisaties die een kritische rol spelen in de zoektocht naar een oplossing voor de ziekte van Parkinson. Ook steun aan projecten…

Wetenschappelijk onderzoek

Denise Raes (Fonds Denise Raes)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan onderzoek naar kinderkanker

Wetenschappelijk onderzoek
Gezondheid (fysieke)

Depasse (Fonds Richard Depasse)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun voor wetenschappelijk onderzoek naar weesziekten. Hulp aan verenigingen die zich inzetten voor personen in nood (luisterend oor, hulp aan alleenstaand ouders…) in Henegouwen.

Wetenschappelijk onderzoek

Designers Against Aids (Fonds Vrienden Van Designers Against Aids)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen HIV/AIDS-projecten en vertrekken daarbij vanuit de jongerencultuur en hun favoriete muziek-, mode- en sporthelden.

Gezondheid (fysieke)

Dieter (Fonds Dieter)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Hulp voor jongeren die het door een problematische familiesituatie moeilijk hebben, vooral jongeren toevertrouwd aan de bijzondere jeugdzorg. Zij kunnen financiële steun en begeleiding vragen…

Jongeren

DoMiSiLaDoRé (Fonds Vrienden van DoMiSiLaDoRé)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen projecten die opvang verlenen aan een tiental volwassenen met een gematigde tot ernstige geestelijke beperking gekoppeld aan een fysieke beperking

Personen met een handicap

Dokter en Mrs Charles Tournay-Dubuisson (Fonds Dokter en Mrs Charles Tournay-Dubuisson)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten in het domein van zeldzame ziekten en van pediatrische kankers

Wetenschappelijk onderzoek

Don Bosco Stichting (Fonds Vrienden Don Bosco Stichting)

Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen ondersteunen projecten die jongeren aanmoedigen om activiteiten op te zetten voor vorming, ontmoeting, vrijwilligerswerk, etc.

Jongeren

Dopchie (Fonds Antoine Dopchie)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan sportactiviteiten voor mentaal gehandicapten. Vzw Special Olympics Belgium (Brussel) krijgt hulp voor de jaarlijkse organisatie van de zwemcompetitie op de Special Olympics.

Personen met een handicap

Dr. Daniël De Coninck (Fonds Dr. Daniël De Coninck)

Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Zorgverstrekkers in de eerste lijn ondersteunen en bijdragen aan de levenskwaliteit van patiënten in de thuissituatie.

Gezondheid (fysieke)

Cookie policy