Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Delcourt - Nonkels (Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

De jaarlijkse Prijs Jacqueline Nonkels ondersteunt het behoud en de presentatie van Belgische surrealistische erfgoed.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Cultuur/patrimonium


Naar projectoproep

LANGE BESCHRIJVING
Jacqueline Nonkels ging tijdens haar leven om met de leden van de surrealistische beweging in België, en met name met Marcel Mariën en René Magritte. Ze richtte bij testament het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels op met als doel alle tekeningen van René Magritte, de collages van…

LANGE BESCHRIJVING

Jacqueline Nonkels ging tijdens haar leven om met de leden van de surrealistische beweging in België, en met name met Marcel Mariën en René Magritte. Ze richtte bij testament het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkels op met als doel alle tekeningen van René Magritte, de collages van Marcel Mariën, de briefwisseling, de foto’s, de boeken en de voorwerpen rond de surrealistische beweging in België die ze in haar bezit had, te beschermen en voor iedereen toegankelijk te maken, en dit zonder enig winstoogmerk. Volgens haar wensen werden deze voorwerpen en documenten toevertrouwd aan de Belgische instellingen die het best geplaatst zijn om ze te bewaren en tentoon te stellen. Ter nagedachtenis aan haar is ook de Prijs Jacqueline Nonkels opgericht. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die, zelfs gedeeltelijk, een succesrijke bijdrage levert tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy