Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

AFS Belgium (Fonds Vrienden Van AFS Belgium) Fonds vrienden van (Koning Boudewijnstichting)

Filantropen steunen uitwisselings- en vormingsprojecten die bijdragen tot meer verdraagzaamheid, vrede en respect voor diversiteit.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Bezoek onze website!

Onderwijs/Talentontwikkeling


LANGE BESCHRIJVING
De private stichting Fondation AFS Stichting Belgium heeft als doel de aanwending van elk middel dat voor elke persoon de toegankelijkheid bevordert tot internationale educatieve uitwisselingen en tot ervaringen van interculturele vorming en onderdompeling, zonder onderscheid van ras, nationaliteit, taal, godsdienst, cultuur of politieke kleur.…

LANGE BESCHRIJVING

De private stichting Fondation AFS Stichting Belgium heeft als doel de aanwending van elk middel dat voor elke persoon de toegankelijkheid bevordert tot internationale educatieve uitwisselingen en tot ervaringen van interculturele vorming en onderdompeling, zonder onderscheid van ras, nationaliteit, taal, godsdienst, cultuur of politieke kleur. De private stichting Fondation AFS Stichting Belgium, waakt erover te handelen overeenkomstig de waarden uitgedragen door het internationaal AFS - partnerschap: “ AFS maakt het de mensen mogelijk te handelen als volwaardige burgers door bij te dragen tot de uitbouw van vrede en begrip in een wereld vol verscheidenheid. Die actie impliceert dat de vrede zou worden erkend als dynamisch proces dat wordt bedreigd door onrecht, ongelijkheid en onverdraagzaamheid. AFS erkent de waardigheid en de waarde van elk menselijk wezen, ongeacht zijn ras of cultuur. De private stichting Fondation AFS Stichting Belgium sluit zich aan bij de eerbiediging van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheid zonder onderscheid van ras, geslacht, taal, godsdienst of sociale status.” De private stichting Fondation AFS Stichting Belgium wil volgende projecten uitwerken: - de toekenning van beurzen en van financiële hulp die de participatie van elke persoon aan interculturele ervaringen vergemakkelijkt; - de nodige fondsen in te zamelen om het patrimonium van de stichting en haar inkomsten uit te breiden en haar zo in staat te stellen beurzen toe te kennen op lange termijn; - de toekenning van hulp in de vorm van beurzen aan instellingen, verenigingen of stichtingen met educatief karakter of met gelijkaardige doelen als die van de private stichting Fondation AFS Stichting Belgium.De oprichters van het Fonds Vrienden Van AFS Belgium willen de activiteiten van deze Belgische afdeling van AFS ondersteunen.

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy