Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

du Bois (Fonds Ernest du Bois) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Steun aan beloftevolle ingenieursstudenten die onderzoek doen naar toepassingsmogelijkheden in de watersector en de voedingsindustrie, en aan projecten die strijden tegen waterarmoede.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Onderwijs/Talentontwikkeling - Milieu


LANGE BESCHRIJVING
Het belangrijkste doel van het Fonds Ernest du Bois bestaat erin de belangstelling voor ingenieurstudies te bevorderen bij de Belgische jeugd. Het Fonds wil hulp bieden aan verdienstelijke studenten van wie het werk inspeelt op de noden van de Belgische industrie. Het Fonds wil vooral…

LANGE BESCHRIJVING

Het belangrijkste doel van het Fonds Ernest du Bois bestaat erin de belangstelling voor ingenieurstudies te bevorderen bij de Belgische jeugd. Het Fonds wil hulp bieden aan verdienstelijke studenten van wie het werk inspeelt op de noden van de Belgische industrie. Het Fonds wil vooral jongeren die actief zijn in de academische wereld aanmoedigen om belangstelling te betonen voor de problemen in verband met de beschikbaarheid van water in de wereld. Sinds 2012 kent het Fonds de Prijs Ernest du Bois toe aan jonge studenten tijdens de laatste twee jaren van hun doctoraatsstudie van wie het werk gericht is op het thema water en de beschikbaarheid van water op wereldvlak. Sinds 2016 kent het Fonds bovendien een beurs toe aan een jongere die wordt geselecteerd door de Belgian American Educational Foundation (www.baef.be) om een doctoraat of een postdoctoraat aan te vatten in het domein van water of de voedingsindustrie. Aanvullend verleent het Fonds ook steun aan een humanitair of sociaal project in België of in het buitenland.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE UITGAVEN

100.000€- 250.000€

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

MEER INFO


Cookie policy