Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

David-Constant (Fonds David-Constant) Fonds op naam (Koning Boudewijnstichting)

Het Fonds steunt zeer diverse projecten in Luik. Zowel de promotie van onderzoek en studies in de rechten aan de ULg, als de bescherming en het valoriseren van het Luikse erfgoed, maar ook steun aan kansarme kinderen in het Luikse.

Adres
Brederodestraat 21
1000 - Brussel

Telefoon (algemeen)
025111840

Jongeren


LANGE BESCHRIJVING
Het Fonds Constant werd opgericht door Mevr Simone David-Constant, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik. Zij is gestorven op 15 oktober 2003 en vertrouwde het beheer van haar Fonds toe aan de Koning Boudewijnstichting. De objectieven van het Fonds zijn:- de promotie van de…

LANGE BESCHRIJVING

Het Fonds Constant werd opgericht door Mevr Simone David-Constant, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Luik. Zij is gestorven op 15 oktober 2003 en vertrouwde het beheer van haar Fonds toe aan de Koning Boudewijnstichting. De objectieven van het Fonds zijn:- de promotie van de studies in de rechten en het aanmoedigen van het onderzoek in dat domein: praktisch gezien ondersteunt het Fonds de organisatie van wetenschappelijke evenementen aan de faculteit van rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Luik;- de steun aan kansarme kinderen: nadruk wordt gelegd op de preventie en de omkadering van kinderen die uitgesloten worden, aan hun lot overgelaten of die belangrijke gedragstoornissen vertonen, waardoor hun sociale integratie op school sterk bemoeilijkt wordt.o Preventieprojecten worden in Droixhe en in de wijk Sainte Marguerite ondersteund.o Omkaderingsprojecten beogen adequate onthaalstructuren zonder nieuwe instellingen te moeten creëren. In dat opzicht coördineert het Fonds het omkaderen van deze kinderen via peterschap. Het ondersteunt eveneens het lanceren van een integratieproject in Saint-Léonard.- de bescherming en het valoriseren van het erfgoed: steun aan projecten die zich inzetten voor het behoud en het bekend maken van het Luikse erfgoed, meer bepaald via conservatie en restauratie. Prioriteit wordt gegeven aan het roerend erfgoed. Er zal jaarlijks een oproep gelanceerd worden.De stichteres heeft expliciet gevraagd om de voorkeur te geven aan projecten in het Luikse

MEER

online gift overmaken
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.


Cookie policy