Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Martine leidt de stagiairs van Spullenhulp op tot vakmensen

Aan de grote huishoudapparaten die bij Spullenhulp aankomen, moet vaak wat gesleuteld worden. Martine Dejong leidt de mensen op die daarvoor instaan. 

Wat doe je bij Spullenhulp ?
Ik ben vrijwilliger bij Spullenhulp, meer bepaald bij Horizon, het Atelier voor Opleiding door Tewerkstelling in de elektromechanica. De stagiairs leren er hun vak, namelijk het herstellen van de grote huishoudapparaten die Spullenhulp krijgt. Ik geef lessen wiskunde en fysica aan de stagiairs, maar ook een opleiding in ‘Milieu en Energie’.

Wat motiveert u ?
De sociaal-professionele inschakeling! Horizon, dat is een atelier voor opleiding, dat mensen die ver staan van de gewone arbeidsmarkt de kans geeft er een beroep te leren en zo werk te vinden. Het is belangrijk voor mij dat ik mijn steentje kan bijdragen.

Is jouw goed doel op zoek naar vrijwilligers?
Natuurlijk. Bij Spullenhulp zijn er economische activiteiten, zoals tweedehandsvoorwerpen sorteren en verkopen, waarvoor vrijwilligers ingezet worden. Maar er zijn ook sociale acties: huisvesting van daklozen, opleidingen voor mensen die verwijderd zijn van de arbeidsmarkt, vrijetijdsbesteding en activiteiten voor alleenstaanden, de sociale kruidenierswinkel… Alle vrijwilligersprofielen zijn welkom!

Interesse?

Cookie policy