Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

“Alle jongeren, ongeacht afkomst of thuissituatie kansen op vorming geven”

Norbert Vanbeselaere is gehuwd, gepensioneerd­ en woont In Oud-Heverlee. Hij is vader van David, Melissa en Soetkin die alle drie een zeer actieve speelpleincarrière achter de rug hebben. De kinderen zorgden ervoor dat hij een grote sympathie ontwikkelde voor het Jeugdwerk van Don Bosco. Vandaag engageert hij zich voor de stuurgroep van Don Bosco Stichting.

Wat heb je beroepshalve gedaan?

Als sociaal psycholoog, verbonden aan het Centrum voor Sociale en Culturele Psychologie van de KU Leuven heb ik les gegeven en onderzoek gedaan naar de invloed van groepslidmaatschap op ons gedrag t.a.v. leden van andere groepen. We deden o.m. onderzoek naar de moeilijkheden waarmee leerlingen uit minderheidsgroepen geconfronteerd worden in de loop van hun studiecarrière, met voor gevolg dat een niet onbelangrijk deel ontgoocheld afhaakt. Die moeilijkheden zijn vaak van sociaal - economische aard maar culturele verschillen en het gevoel niet aanvaard te worden spelen eveneens een voorname rol. Twee factoren bleken zeer belangrijk te zijn voor het schoolsucces: enkele vrienden hebben uit de meerderheidsgroep en zich gesteund, aangemoedigd en gewaardeerd voelen door leerkrachten. En deze elementen sluiten aan bij de kern van de salesiaanse pedagogiek.

Wat zijn jouw interesses?

Het volgen van en nadenken over actuele tendensen in de samenleving. Ik lees graag en veel. De vrije tijd die mij dan nog rest vul ik graag met tuinieren.

Waarom engageer je je voor Don Bosco Stichting?

Ik ben enthousiast over de unieke visie van het Jeugdwerk van Don Bosco: jongeren krijgen de kans om te leren organiseren, en verantwoordelijkheid op te nemen. Ze werken vanuit een gedeelde Don Boscospirit maar ze krijgen autonomie om er hun eigen uitwerking aan te geven. Don Bosco

Stichting ​wil dat ALLE jongeren, ongeacht hun afkomst en/of hun financiële thuissituatie, de kans krijgen om die vormende ervaringen mee te maken. Dit sluit duidelijk aan bij het werk dat ik vroeger heb gedaan.

Wat doe jij voor Don Bosco Stichting?

Bij de stuurgroep ontwikkelen we een beleidsplan zodat de doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden en we beslissen over aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten.

Hoe beleef jij deze coronatijden?

We worden geconfronteerd met de fundamentele kwetsbaarheid van onze samenleving alhoewel velen dachten dat we alles onder controle hadden. We zien hoeveel mensen (in de zorg, scholen, internaten, jeugdzorg…) zich enorm inzetten voor hun medemensen. We zien ook hoe een (gelukkig relatief beperkt) aantal mensen zich nergens iets van aantrekt.

Voor mij persoonlijk betekent deze periode dat ik het wat rustiger aan kan doen en dat is wel een fijne ervaring. Ik vind de beperking van de sociale contacten niet het meest aangename maar wel noodzakelijke deel van de aanpak van deze crisis. Door het plots wegvallen van de kerkelijke diensten van de paasweek besef ik des te meer hoe mooi en rijk die rituelen zijn en de deugddoende kracht die ervan uitgaat.

Cookie policy